top of page

Mi smo

Komisija Bijelih Traka

O Komisiji

Komisija bijelih traka je neprofitna organizacija sa sjedištem u Ženevi, posvećena izgradnji kulture sjećanja, memorijalizaciji, i podizanju svijesti o žrtvama, uzrocima i posljedicama genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti i uopšte o ratu u Bosni i Herecegovini 1992-1995 i bivšoj Jugoslaviji 1991-1999.

Komisija je snažni zagovornik i promotor građanske, multietničke i mutlikonfesionalne Bosne i Hercegovine, njene teritorijalne cjelovitosti, nezavisnosti i suverenosti, te demokratskog društvenog i ekonomskog razvoja naše domovine, zasnovanog na sekularizmu, pluralizmu, poštovanju i zaštiti građanskih sloboda, ljudskih prava i prava svih žrtava rata, proganinka i povratnika u Bosnu i Hercegovinu.

Komisija prvenstveno djeluje u Švajcarskoj (sa fokusom na francusko govoreće kantone) i Bosni i Hercegovini, a okuplja prvenstveno građane Švajcarske koji su porodičnim porijeklom vezani za Bosnu i Hercegovinu, ali i sve građane dobre volje koji podupiru ciljeve komisije, bez obzira na njihove nacionalne, etničke, vjerske ili druge identitete, jezik ili porijeklo.

Ciljevi Komisije

  1. Memorijalizacija i očuvanje dostojanstva i sjećanja na sve žrtve rata, genocida, ratnih i zločina protiv čovječnosti, na sve nestale osobe i sve izbjegle i raseljenje osobe iz rata u Bosni i Hercegovini 1992-1995;

  2. Podizanje svijesti i edukacija o zločinima protiv čovječnosti u Prijedoru i dolini rijeke Sane i Danu bijelih traka, o genocidu u Srebrenici i bosanskom Podrinju, i o svim drugim ratnim i zločinima protiv čovječnosti počinjenih protiv građana Bosne i Hercegovine od strane aktera u ratu 1992-1995, te edukacija o njihovim uzrocima i posljedicama;

  3. Zagovaranje prava na istinu o žrtvama rata, genocida i drugih ratnih zločina, o nestalim, izbjeglim i raseljenim osobama, nastojeći da se postigne što veći stepen dijaloga, razumijevanja i pomirenja među građanima Bosne i Hercegovine;

  4. Podizanje svijesti i edukacija o uzrocima i karakteru rata u Bosni i Hercegovini i bivšoj Jugoslaviji, kao i o istoriji Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije;

  5. Snažno suprostavljanje negiranju i relativizaciji genocida i drugih ratnih zločina počinjenih protiv građana Bosne i Hercegovine u ratu 1992-1995, glorifikaciji ratnih zločinaca i revizionizmu, te edukacija o ovim fenomenima;    

  6. Zagovaranje prava svih žrtava, porodica žrtava, izbjeglih i raseljenih  u ratu u Bosni i Hercegovini na pravdu, reparaciju, povratak, socijalnu, pshilošku i drugu podršku, te miran, siguran i dostojanstven život u svojoj novoj ili staroj domovini;

  7. Zagovaranje bezkompromisnog otkrivanja, kažnjavanja i lustracije svih saučesnika i odgovornih za genocid, ratne i zločine protiv čovječnosti počinjenih protiv građana Bosne i Hercegovine u ratu 1992-1995, i njihovo isključivanje iz političkog života i javnih institucija;

  8. Podizanje svijesti i edukacija o razmjerama, uzrocima i posljedicama uništavanja kulturno-istorijskog nasljeđa, arhiva, biblioteka i vjerskih objekata u Bosni i Hercegovini tokom i nakon rata;

  9. Podizanje svijesti i edukacija o razmjerama, slučajevima i uzrocima diskriminacije na etničkim, vjerskim i rasnim osnovama, segregacije i diskriminacije u obrazovanju, kršenja ljudskih prava i gušenja građanskih sloboda u postratnoj Bosni i Hercegovini;

  10. Pružanje podrške zajednici građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine u Švajcarskoj, posebno porodicama žrtava i nestalih osoba, žrtvama logora, zatočenja i torture, izbjeglim i raseljenim i njihovim potomcima, u ostvarivanju njihovih osnovnih ljudskih prava, građanskih sloboda i prava na jezik i kulturnu posebnost u svojoj novoj ili staroj domovini.

Saznaj više...

1. KOMEMORACIJA I TRANSGENERACIJSKO SEĆANJE

Komemorirajte i radite na pitanjima transgeneracijskog pamćenja

2. OBRAZOVANJE

Edukako bi doprinijeli kolektivnoj svijesti o pitanjima istine i negacionizma

Pročitajte više...

3. promocija istraživanja

Podržati istraživanja, posebno među najmlađima, i doprinijeti širenju znanja o pitanjima vezanim za ratove i procese pomirenja na srednji i dugi rok.

Pročitajte više ...
bottom of page